Mottaksanlegg måtte stenge grunn av gassutslipp!

Tidligere i vinter ble det ved sortering av skrapjern med gravemaskin/sorteringsklipe på vårt metallmottak på Bergneset i Balsfjord løftet en stålflaske som antakelig inneholdt ammoniakkgass.

Ved utplukking oppstod det brekkasje på flasken og deretter lekkasje av gass som luktet meget sterkt. Dette førte til pustevansker og svie i øynene for vårt personell som jobbet på området. Området ble straks avsperret og brannvesen og politi ble tilkalt. Gassflaske ble lagt i vannbad, maskiner stoppet og anlegget ble avstengt resten av dagen samt dagen etter til situasjonen var under kontroll. Det viser seg i ettertid at flasken var veldig gammel og sterkt utsatt for korrosjon.

Flere av de ansatte som ble utsatt for gassen har hatt ubehag som følge av hendelsen og har måttet bli fulgt opp av helsevesen i ettertid.

Årsaken til hendelsen er at leverandør av avfallet har feilsortert avfallet og flasken har blitt levert sammen med annet metallskrap. Det er meget viktig for oss å påpeke at slikt avfall ikke skal leveres sammen med metallavfall på grunn av faren for at de skal inneholde gass. Dette kan føre til farefulle hendelser for vårt personell på anlegget, både på på grunn av eksplosjonsfare, og som i dette tilfellet, helsemessige plager i ettertid.