Senja Avfall IKS ansetter ny administrerende direktør

Etter en grundig rekrutteringsprosess med aktuelle kandidater lokalt og nasjonalt har styret i Senja Avfall IKS ansatt Michael Erstad som ny administrerende direktør for Senja Avfall IKS.
 
Michael Erstad har siden 2017 hatt ansvaret som rektor på Bardufoss videregående skole. Under hans ledelse har skolen oppnådd resultater som har fått nasjonal oppmerksomhet. I perioden har han ledet to kommunale selskaper Arctic Aviation Center og Arctic Aviation Training Center for å bidra og utvikle luftfarten lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med bakgrunn som sivilingeniør og erfaring som teknologidirektør har Erstad kunnskap om utvikling og bruk av forskjellig typer teknologi noe som vil være en fordel når Senja Avfall fremover skal øke utviklingstakten innen det grønne skiftet. Med teknisk kompetanse og en allsidig ledererfaring innen både offentlig og privat sektor er styret veldig fornøyde med å ha landet en avtale med Erstad. Erstad tiltrer i stillingen senest 01.10.23.
 
Styret vil benytte muligheten til å takke nåværende direktør for hans innsats. Tor-Helge Sørensen vil i en periode fremover fortsette som prosjektleder for det nye forbrenningsanlegget på Botnhågen.For mer informasjon kontakt:

Tor-Helge Sørensen


Kort om Senja Avfall IKS

Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap med ca. 70 ansatte (totalt i konsernet), som ble etablert i 1980. Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa. Senja Avfall samler inn og behandler alt husholdningsavfall i eierkommunene. Gjennom våre datterselskaper Senja Avfall Næring AS og Senja Avfall Miljø AS drives våre kommersielle virksomheter. Vi har også eierandeler i Finnsnes Fjernvarme og Arctic Waste Management AS. Vi tar gjennom avfallshåndteringen et viktig ansvar for natur og miljø i regionen vår. I tillegg har vi alltid som mål å bidra til godt mellommenneskelig miljø gjennom å være ærlige, solide, vennlige og løsningsorienterte i alt vi foretar oss.