Ny åpningstid ved grovavfallsmottaket i Salangen f.o.m. 1. november

Åpningstiden er annenhver tirsdag kl. 14:00 - 18:00 (partallsuker).

Sommeråpent er hver tirsdag kl. 14:00 - 18:00 fra 1. mai - 30. september.