Tips til plastsortering i hjemmet

Kan all plastemballasje sorteres i den ene returordningen vi har for plastavfall i hjemmet? Her er en oversikt over hvilken plastemballasje som fint kan sorteres hjemme, og hva som skal leveres på gjenvinningsstasjon.

Hvordan plasten sorteres varierer fra kommune til kommune, enten den legges i poser, dunker eller har returpunkter. Fellesnevneren for hver kommune er hva som skal hvor av plastemballasjen. Her er noen av tommelfingerreglene for hvilke sorteringsregler som gjelder de forskjellige typene plastemballasje.

Forskjellige typer plastemballasje?
Plastemballasje fra husholdninger består av alt fra poser, bæreposer, folie, bokser, shampoo- og balsamflasker, ostepakker, olivenflasker, rømmebegre og vaskemiddelflasker. Til tross for at plasttypen i for eksempel shampooflaskene og kremtuber er forskjellige fra ostepakker eller brødposer, skal de sorteres samlet som plastemballasje i husholdningen.

Gjenvinningsstasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Den type plast som må kjøres til din lokale gjenvinningsstasjon er gjenstander som for eksempel bøtter, hagemøbler og kjøkkenredskap. Dette er ikke emballasje. Vednett, strappebånd og isopor (EPS) skaper problemer på sorteringsanlegg og må også ut av plastinnsamlingen. Flasker og kanner som har inneholdt produkt som olje, etsende eller giftig avfall må leveres på gjenvinningsstasjon eller annet mottak godkjent for farlig avfall.

Piler, trekanter og faresymboler
Når det gjelder symboler som piler og trekanter med tall og bokstaver som for eksempel PP, PS PE-LD, er dette informasjon myntet på industrien og ikke husholdning. Dette er angivelse av hvilken type plast som er brukt i produktet eller emballasjen, og vi som forbrukere behøver ikke å forholde oss til disse symbolene.

Rengjøringsmidler og andre mindre farlige produkter som for eksempel spylervæskekanner og tennvæskekanner som har merket «Helsefarlig» eller «Miljøfarlig», kan fortsatt sorteres i plastinnsamlingen hjemme, men da skal flaskene være helt tomme og drypptørre.

Hvor rent er rent nok?
Fellesnevner for all plastemballasje som sorteres i plastavfallet er at den skal være tom for produktrester for å oppnå best mulig gjenvinning. Her gjelder det også å bruke skjønn i forhold til ‘hvor rent er rent nok?’. Skyll med kaldt vann slik at det kun er plastemballasjen som går til gjenvinning, og ikke en kombinasjon av plastemballasje og matrester. Kastes emballasjen i restavfallet mister vi et viktig ledd i fremtidig sirkulær bruk av et materiale som har muligheten til å bli til nye produkter om og om igjen.

Ved å sortere plastemballasje uten produktrester, vil vi på sikt kunne bidra til å lukke sirkelen i bruk av plast. Til fordel for både miljøet, gjenvinningen, og ikke minst for menneskene som møter avfallet vårt i andre enden av sorteringsprosessen kan hver av oss gjøre enkle grep som har stor effekt.