Senja Avfall Miljø AS

Datterselskap av Senja Avfall IKS som driver med innsamling av avfall fra husholdninger i tillegg til behandling av avfall. 

Selskapets kjerneområder er innsamling og transport, mottak, sortering og forbrenning av avfall.

Selskapet har ca. 30 medarbeidere og skal gi husholdningene og næringsaktører en miljømessig og økonomisk forsvarlig avfallstjeneste. Selskapet skal også bidra til lokal forvaltning av gjenvinnbare ressurser.