Endring i mottak av bilvrak

Senja Avfall endrer praksis med mottak av bilvrak. Fra 01.01.24 må slike leveres direkte til vraking og sanering på vårt anlegg i Balsfjord – Bergenesveien 768.

Sorte søppelsekker

Vi minner om at vi ikke tar imot de sorte avfallssekkene lengere.

Vraking av kjøretøy Buktamoen

Vi må dessverre stoppe mottak av kjøretøy som skal vrakes ved vårt mottak på Buktamoen inntil videre. Dette pga. kapasitetsmangel.