Senja Avfall IKS

Et interkommunalt selskap med ca. 70 ansatte (totalt i konsernet), som ble etablert i 1980.

Selskapet eies av kommunene Balsfjord, Dyrøy, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa. Senja Avfall samler inn og behandler alt husholdningsavfall i eierkommunene.

Våre kjerneområder er:

  • Transport og innsamling
  • Avfallsmottak
  • Slaminnsamling
  • Bygg- og rivningsavfall
  • Sortering
  • Papir-, papp- og plastsortering
  • Farlig avfall
  • Destruksjon av særfraksjoner
  • Fjernvarme og elektrisk energi

Gjennom vårt datterselskap Senja Avfall Næring AS samler vi inn og håndterer en stor del av avfallet fra næringslivet i regionen.

Senja Avfall har drevet med forbrenning av avfall siden 1982. Dagens anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget har i tillegg til forbrenning av fraksjonen brennbart avfall også tillatelser for destruksjon av risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall. Anlegget produserer fjernvarmeenergi som leveres av Finnsnes Fjernvarme, som er et energiselskap som eies av Senja Avfall IKS og Senja kommune.

Senja Avfall tar gjennom avfallshåndteringen et viktig ansvar for natur og miljø i regionen vår. I tillegg har vi alltid som mål å bidra til godt mellommenneskelig miljø gjennom å være ærlige, solide, vennlige og løsningsorienterte i alt vi foretar oss.