HMS, miljø og kvalitet

HMS politikk

Senja Avfall skal være en trygg og god arbeidsplass der helse-, miljø- og materielle skader forebygges med systematisk HMS-arbeid og vi skal jobbe etter en 0-filosofi når det gjelder skader på helse, miljø og utstyr.

Miljøpolitikk

Vi skal til enhver tid forebygge forurensning ved alle våre avdelinger ved kontroll med miljøaspektene, og disse skal tilfredsstille lovpålagte krav, egne krav og interesseparters krav og forventninger:

  • Vi skal kjenne alle forhold ved vår virksomhet som bidrar til forurensning av omgivelsene.
  • Vi skal identifisere lovpålagte krav, egne krav og interesseparters krav og forventninger som er nødvendig for kontroll.
  • Vi skal sikre kontroll i den daglige driften ved å ha gode rutiner og prosedyrer og videre kjenne til hvor miljøhendelser kan inntreffe og ha en akseptabel risiko og beredskap.
  • Ledelsessystemet for miljø skal overvåkes og måles.
  • Vi skal vedlikeholde og oppdatere ledelsessystemet for miljø.

Kvalitetspolitikk

  • Senja Avfall har som mål å sikre kvaliteten på de produkter og tjenester, som avfallsenergi, destruksjon og logistikk, som ytes overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Dette innebærer færrest mulig kundeklager, punktlighet og oppfylling av kundekrav.
  • Kvalitet og pålitelighet skal prege vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, ansatte og vår måte å arbeide på. Vi skal framstå som ærlige, solide, vennlige og løsningsorienterte.
  • Senja Avfall skal være synonymt med tilgjengelighet, pålitelighet og forutsigbarhet.
  • Våre signalverdier til omverdenen er at vi skal være miljøbevisst, ansvarlig og fremtidsrettet.
  • Kvaliteten på våre produkter og tjenester skal gjennomgå en kontinuerlig forbedring.