Hvorfor har vi avfallsforbrenningsanlegg?

Denne videoen fra Avfall Norge forklarer hvorfor.