Håndtering av døde fugler ved mistanke om fugleinfluensa

 

Håndtering av døde fugler ved mistanke om fugleinfluensa

Mattilsynet håndterer bestemmelser vedr. smitteverntiltak for dyr og fugler - se
https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa

Informasjon til kommuner ved organisert oppsamling av døde fugler

Fugleinfluensa er dødelig for fugler og svært smittsomt til andre fugler og dyr. Det vil ofte være mer enn en enkelt død fugl på et sted. Utfordringen for de som oppdager massedød av fugler vil ofte være å kunne samle opp og levere slikt til vårt mottak på Botnhågen. Derfor etableres det også lokale løsninger i våre eierkommuner: Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Balsfjord og Senja.
Oppsamling av død fugl, når man kan mistenke fugleinfluensa, må skje med bruk av hansker/maske/briller og smittevernutstyr jfr. Mattilsynets anbefalinger og som kastes etter bruk. Det skal benyttes tykke sekker (kommune-administrasjonene vil få utlevert gule smitteavfallssekker) som lukkes med strips/tråd eller tape for å sikre at det er lukket godt.
Sekkene må behandles slik at man unngår brekkasje! Senja Avfall laster sekker manuelt inn i grabb - som løfter dette direkte inn i ovnssjakten ved forbrenningsanlegget.

Oppfylte sekker lagres sikkert. Dersom det blir mange oppfylte sekker settes disse på palle / plastes for enkel transport og håndtering ved mottak hos Senja Avfall. Kommunene kan bestille henting eller levere direkte til forbrenningsanlegget ved Finnsnes. 

Senja Avfall har tillatelser for mottak og destruksjon av smittefarlige avfallsfraksjoner. Det er laget egne risikovurderinger for mottak og destruksjon av fugleinfluensa-avfall.

 

Informasjon til publikum

Enkeltpersoner som kommer i kontakt med døde fugler skal følge Mattilsynets anbefalinger – Se Mattilsynet.no Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet

Innsamling av større mengder skal organiseres av kommunen. Personer som plukker med mindre mengder skal sørge for å bruke tette poser, gjerne doble, som knytes igjen og leveres til mottak hos kommunen eller direkte til forbrenningsanlegget ved Finnsnes.
Sjekk kommunens informasjon om slikt.

Det må videre brukes tette hansker som kastes sammen med fugle-kadaveret. For å unngå fare for smittespredning via mennesker er det er viktig at man unngår områder med død fugl.
Vær nøye med vask av klær og sko som kan være infisert etter kontakt med døde fugler.