Mottak av bilvrak

Bilvrak må leveres direkte til vraking og sanering på vårt anlegg i Balsfjord – Bergenesveien 768.

På forespørsel vil vi fortsatt gi tilbud om henting av bilvrak hos kunde.
Andre kjøretøy som campingvogner, motorsykler, snøskutere, mobile installasjoner (som brakker, tilhengere) og fritidsbåter leveres fortsatt inn til mottaksanleggene på Botnhågen ved Finnsnes, Buktamoen og ved metallmottaket i Balsfjord.       

For vrakpantsatser, se her. Det er skatteetaten som utbetaler vrakpanten basert på informasjon som vi registrerer ved innlevering til oss.

Lastebiler, busser og større maskiner må forespørres oss om innleveringskostnad, fordi slike kan ha ekstraordinære miljøsaneringskostnader.
Forenklet info om vrakpanten: moped, motorsykler = 500kr i vrakpant. Biler generelt, snøskuter, campingvogn/bil, minibuss, varebil = 3.000 kr. Lastebiler = 5.000.