HMS politikk

Vi skal være en trygg arbeidsplass der helse-, miljø- og materielle skader forebygges med systematisk HMS-arbeid og en 0-filosofi når det gjelder skader på helse, miljø og utstyr.