Grovavfallsmottak

Informasjon om grovavfallsmottak. 2 konteinere. Foto.

Våre grovavfallsmottak tar imot det meste av avfallet fra husholdningen. Dette gjelder også betalingspliktig avfall som bygg/rivningsavfall. Mottakene kan også ta imot mindre mengder næringsavfall mot betaling (ikke farlig avfall fra næringsvirksomhet). Det skal sorteres i følgende fraksjoner:

  • Metaller
  • Hvitevarer/EE-avfall
  • Møbler, innbo og treverk
  • Ikke brennbart avfall
  • Mottak for olje og batteri

Se åpningstider og oversikt over grovavfallsmottakene