Ingen flere sorte/fargede avfallssekker f.o.m 01.01.2021

Sekkene skal være knyttet igjen før de henges ut på tømmedag. Fra 01.01.2021 går vi over fra sorte/fargede avfallssekker til blanke avfallssekker på våre gjenvinningsstasjoner.

Vi presiserer at dette gjelder sekker, ikke poser (handleposer) vi pakker i restbeholderen.

De som fortsatt har sorte sekker liggende, skal få bruke de opp i løpet av første kvartal av 2021. De vil bli kontrollert ved levering hos oss. Det samme vil sekkene som settes ved veien på tømmedag. De må gjerne benyttes til julegavepapir.
Avfallet skal fra nyttår leveres i blanke sekker som er tilgjengelig i alle butikker. Vi gjør oppmerksom på at plastretursekkene som leveres ut av oss IKKE skal brukes til annet enn plastretur.