Sorteringsløsninger

Vi tilpasser sorteringsløsningene til hver enkelt kundes behov. Dette for at de skal være økonomisk gunstige, fungere godt i praksis og være gode løsninger som tar hensyn til miljøet. Løsningene skal bidra til at både våre kunder og vi når våre miljømessige mål.

Senja Avfall Næring AS er en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet i vårt område. Vi har stor lokalkunnskap om næringslivet i regionen og sammen med våre kunder spiller vi på lag med miljøet og jobber for at så mye som mulig av avfallet skal resirkuleres eller energi gjenvinnes.