Ikke kast farlig avfall i restbeholderen

Det kastes fortsatt for mye avfall av typen farlig avfall i restbeholderene(beholder med sort lokk.

Alle beholdere som er farlig avfall skal ha symbol på seg som viser dette. Og ja, det betyr at både boksen med kremtopping, formfett,  hårsprayen og barberskum vil kategoriseres som spraybokser med farlig avfall.

- Spraybokser sorteres som farlig avfall fordi de er trykkbeholdere som kan inneholde drivgass. Selv om flasken er tom for innhold er den ikke tom for gass, og det kan begynne å brenne.

Derfor skal altså spraybokser ikke kastes i avfallsdunkene hjemme hos deg, selv om det kanskje virker ganske uskyldig å la boksen med kremtoppingen gå i restavfallet. Spraybokser, og annet farlig avfall, skal leveres til gjenvinning.

- Det handler først og fremst om å redusere risiko for brann. Og så går det jo på å utnytte ressursene til nye ting. Det er også for å hindre at slikt avfall kommer på avveie da det ikke bare kan være til skade for miljøet, men også mennesker.