Mer til gjenbruk gir mindre avfall og stor miljøgvinst

Mer til gjenbruk gir mindre avfall og stor miljøgevinst


Mange ønsker å kjøpe brukte varer og det du kaster kan være noe andre har bruk for!

Ting som leveres inn til Senja Avfalls mottaksanlegg blir behandlet som produkter til material- og/eller energigjenvinning. Dersom du syns du har ting og tang som andre kan ha nytte av, ønsker vi at du kontakter gjenbruksbutikker eller lokale loppemarkeder. De vet hva som er aktuelle salgsprodukter og hva som ikke kan presenteres for gjenbruk. Vær spesielt oppmerksom på at elektriske varer ikke skal være skadet slik at det oppstår farlige situasjoner ved påkobling av strøm. Tekstiler og møbler bør fremstå rengjort og hele. I tillegg til dette er bl.a. bruksting, pynteting, samlerobjekt, leker, verktøy, husgeråd, klær og gardiner, sports- og hobbyting interessant for gjenbruk!

Gjenbruk av varer og produkter er veldig viktig for at samfunnet skal oppnå miljømål og bærekraftig forbruksmønster.

I tillegg til lokale loppemarkeder er det
i vår region proffe mottakere av varer til gjenbruk:
Gjenbruk Finnsnes – 90750765/40443478
Solvolds Brukthandel - 77842080
Retro/Senja Frivillighetssentral – 91715772

Kontakt slike før du kaster brukbare ting!