Vraking av kjøretøy Buktamoen

Vi dessverre stoppe mottak av kjøretøy som skal vrakes ved vårt mottak Buktamoen inntil videre. Dette pga. kapasitetsmangel.